Kunder

Så beskriver kunder nyttan av KIX


Eva Larsson
Kommunikationschef
Östersunds kommunVarför genomförde ni en mätning med KIX?

Vi genomförde KIX för att ta tempen på kommunens kommunikation och få verktyg att vidareutveckla den så att den i slutänden skapar största möjliga värde för kommuninvånarna. Vi ville också lyfta blicken och se hur vi låg till jämfört med andra organisationer.

Vilken nytta har ni upplevt av undersökningen?

Den största nyttan var att vi med undersökningen scannade av ett brett spektra av frågor. Resultatet gav oss en övergripande bild av läget och signaler om några detaljer som vi sen kunde undersöka vidare genom djupintervjuer.

Var det något i resultatet som förvånade er, i så fall vad?

Skillnaden mellan kommunikatörernas och övriga respondenternas syn på kommunikationsorganisationen var en stor överraskning. Kommunikatörerna var jättenöjda, medan man ute i verksamheterna var mindre nöjda. Det var väldigt bra för oss att få upp ögonen för det.


Ulrika Rask-Lindholm
Senior Vice President Communications
Höganäs ABVarför genomförde ni en mätning med KIX?

Under slutet av 2018 började vi jobba systematiskt med ledningskommunikation på ett sätt som är nytt för både chefer och medarbetare. För att följa hur det går och utvecklas över tid bestämde vi oss för att använda KIX. Undersökningen vi genomförde i april i år blev vår så kallade nollmätning. När vi i framtiden upprepar KIX med jämna mellanrum hoppas vi kunna följa hur företagets kommunikationsmognad utvecklas i positiv riktning i takt med att vi fördjupar arbetet med ledningskommunikation.

Vilken nytta har ni upplevt av undersökningen?

Vid tidpunkten när vi genomförde KIX fyllde den två funktioner: som en nollmätning och som komplement till en attitydundersökning bland medarbetarna. Attitydundersökningen var en så kallad pulsmätning, det vill säga en enkät med några få frågor, som vi genomför mellan större, mer omfattande medarbetarundersökningar. KIX gav fler infallsvinklar till resultatet och breddade vår tolkning av det. För kommunikatörerna i företaget har det varit positivt att jobba med undersökningen och införa ett systematiskt sätt att mäta det vi gör.

Var det något i resultatet som förvånade er, i så fall vad?

Nej, inte med tanke på att det var en nollmätning, överraskningarna kanske kommer i framtida KIX- mätningar! Men två ämnen stod ut och visar att vi behöver ägna dem djupare uppmärksamhet direkt: kommunikationsavdelningens samarbete med resten av organisationen och kommunikationsklimatet. Här behöver vi kvalitativ kunskap för att förstå det kvantitativa resultatet bättre och kunna fatta rätt beslut om förändringar.


Charlotte Edström
Kommunikationsstrateg
Svenska KraftnätVarför genomförde ni en mätning med KIX?

Vi ville få en bild av hur kommunikationsmognaden är i organisationen samt om och hur kommunikationsmognaden skiljer sig mellan chef och medarbetare.

Vilken nytta har ni upplevt av undersökningen?

Undersökningen har gett oss ett bra underlag som vi nu tar vidare när vi planerar våra kommunikationsaktiviteter. Rekommendationerna som följer med resultatet är något vi tar med oss. Undersökningen har även bekräftat att kommunikativa insatser ger direkt effekt på kommunikationsmognaden. Där det finns ett kommunikationsstöd i organisationen var kommunikationsmognaden högre.

Var det något i resultatet som förvånade er, i så fall vad?

Den höga kommunikationsförståelsen var genomgående i hela organisationen vilket var mycket positivt att se. Något som kanske inte var förvånande men väldigt roligt var den höga svarsfrekvensen. Den visar att kommunikation engagerar!