Kontakt

För att kontakta oss
skickar du dina kontaktuppgifter till
info@allincomm.se

KIX är utvecklat av forskare på Mittuniversitetet
och drivs av företaget All in Communication Sweden AB

Christina Grandien

christina.grandien@allincomm.se

Fil dr och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap
Catrin Johansson

catrin.johansson@allincomm.se

Professor i organisationers kommunikation
Lena Jendel

lena.jendel@allincomm.se

Konsult och forskare vid forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet.